Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 №853 

(договори про надання часткової компенсації відсотків 2003-2006 років)

 

З метою реалізації Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N853, між Вами (далі - Позичальник) та регіональним управлінням/іпотечним центром Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі-Фонд) був укладений Договір про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, згідно якого Фонд має право розпоряджатися коштами часткової компенсації та здійснювати контроль за їх цільовим використанням Позичальником, а також може достроково розірвати Договір у визначених ним випадках та порядку,  переглядати  розмір часткової компенсації у разі зміни розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік.

Враховуючи, що відповідно до постанов Національного банку України від 15.07.2014 №417, від 12.11.2014 №719, від 04.02.2015 №81 та від 02.03. 2015 №154 “Про регулювання грошово-кредитного ринку” розмір облікової ставки Національного банку підвищено та встановлено на рівні 12,5%; 14%; 19,5% та 30% річних відповідно, Фондом прийнято рішення щодо звірки із Вами розрахунків станом на 01.04.2015 р.

З цією метою Вам необхідно до 25.05.2015:

  1. отримати в банку, яким надано кредит із частковою компенсацією відсотків за Договором, інформацію за формою, що додається,  та надати її до Фонду;
  2. підписати з Фондом Акт звірки за формою, що додається.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно із Цивільним кодексом України ненадання Вами запитуваної інформації є підставою відстрочення надання Вам часткової компенсації відсотків на відповідний строк.

       

Додаток 1: проект листа-звернення до Банку-кредитора.

Додаток 2: проект Акту звірки розрахунків між Фондом та Позичальником станом на 01.04.2015.

 

 

 

Додаток 1 (лист-звернення від громадянина до Банку)

 

Начальнику відділення

ПАТ    «_______________________________»

_________________________________

Громадянина (ПІБ)____________________

Адреса: _______________________________

Тел.____________________________

 

Шановна(ий)_________________________________________!

        З метою реалізації Порядку  часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 853, між мною (далі-Позичальник) та ___________ Регіональним управлінням (далі-Фонд) був укладений Договір про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків від ___________20___року № ______, на компенсацію відсоткової ставки за Кредитним договором (угодою) від ___________20___року № ______.

      З метою визначення об’єму коштів, який має  передбачити Фонд на цю мету в державному  бюджеті, в зв’язку з неодноразовою  зміною розміру облікової ставки Національного банку, коливаннях курсу валют, прошу надати мені інформацію для надання її  в подальшому до _________________ Регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, в наступному вигляді:

 

Сплачено позичальником за весь період в рахунок

Отримано позичальником компенсації, грн.

Залишок зобовязань за кредитним договором

(вказати валюту кредиту)

Чи виконуються громадянином зобовязання за кредитом в повному обсязі (так /ні)

Кількість днів невиконання зобовязань

Примітка

(якщо первинний кредит було Банком конвертовано та/або реструктуризовано, вказати нову валюту, відсоткову ставку, термін, суму кредиту, «пільговий період»,  в разі наявності.

погашення кредиту, грн.

сплати відсотків, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпис

Дата

 

            Додаток 2

 

 

Акт звірки розрахунків

станом на 01.04.2015

м. ______________                                                      «___ » __________ 2015

Складений  _____________ регіональним управлінням/іпотечним центром Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Сторона 1) в особі директора ______________(ПІБ), що діє на підставі ______________________, та ПІБ_______________________________________, який проживає за адресою: м._______________, по вул._____________, в будинку №__ , кв. №____  (далі – Сторона 2) , в тому, що на підставі Договору про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків  від «__» ____________ 20____ року, за №___ та додаткових угод до нього від ______ № ____, Стороною 1  сплачено Стороні 2 за період з «____»____________20__р. по «____ » ____________ 20__р.  коштів часткової компенсації відсоткової ставки кредиту Комерційного банку, зазначеного у вказаному Договорі, в сумі ___________________________________________________________

_______________________________________________________________грн.

 

Сторона 1:

   Директор                                                                           /підпис/

   М.П.

Головний бухгалтер                                                           /підпис/

 

Сторона 2:    

/підпис/