Умови отримання

 


Державний пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надається молодим сім’ям, в якій чоловік та дружина віком до 35 років , неповним сім’ям, в якій мати (батько) має неповнолітніх дітей (дитину), одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Термін повернення кредиту - до 30 років.

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю та вартості будівництва (реконструкції) 1 кв. метра житла, витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому вартість будівництва 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, що визначається Мінрегіоном. ( 10 303,00 грн. - Львівська область)

Перший внесок, згідно з підпунктом третім пункту 17 Положення 584 становить не менше як 6 відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості придбання об'єкта кредитування. Ці кошти вносяться двома частинами: перша - на момент укладення кредитної угоди, друга - під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання технічного паспорта на квартиру.

Крім того позичальник вносить разом з сумою попереднього внеску доплату за понаднормативну площу та різницю між розрахунковою вартістю житла встановленою договором з забудовником (де розрахункова вартість житла – ціна Держбуду (10 303,00 грн. - Львівська обл.) вартість встановлена договором з забудовником – ринкова ціна 1 м. кв.)

      Розмір розрахункового кредиту обчислюється шляхом множення нормативної площі на розрахункову вартість. Нормативна площа визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної житла на одного члена сім”ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю. Розрахункова вартість 1 кв. метра 10 303,00 грн .

Наприклад: сім’я у складі 3-х осіб

- Нормативна площа: 3*21+10,5=73,5 м. кв.

- Розрахунковий кредит : 73,5 м.кв. *10 303,00 *0,94 =711 834,27 грн.

     А також позичальник сплачує за власний рахунок різницю між розрахунковою вартістю і вартістю встановленою договором з забудовником.

Наприклад: Площа житла 73,5 м. кв. Сім’я у складі 3-х осіб.

- ринкова вартість житла : 73,5 м. кв. *13 000,00 грн. = 955 500,00 грн.

- Розрахунковий кредит. : 73,5 м.кв. *10 303,00 *0,94 =711 834,27 грн.

Різницю 955 500,00 грн. – 711 834,27 грн. = 243665,76 грн. вносить позичальник разом з першим внеском за власні кошти.

У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів.

Наприклад: нормативна площа 73,5 м.кв., фактична площа квартири 90 м.кв. Понаднормативна площа: 90 м.кв. - 73,5 м.кв. = 16,5 м. кв. сплачується за ціною встановленою договором з забудовником.

Та ж сім’я у складі 3-х осіб придбає квартиру площею 90 м. кв.

- ринкова вартість квартири становить 13 000,00 грн. * 90 м. кв. = 1 170 000,00 грн.

- розрахунковий кредит 73,5 м. кв. * 10 303,00грн.*0.94=711 834,27 грн.

Різницю 1 170 000,00 грн. – 711 834,27 грн = 458 165,73 грн. вносить позичальник разом з першим внеском за власні кошти.

Якщо ж фактична площа квартири менша за нормативну, то до уваги береться фактична площа.

Примітка: приклади наведено без урахування коштів на страхування фінансових ризиків в період будівництва житла у розмірі 4,4%.

Кредит повертається щоквартально протягом 30 років з дати укладення кредитної угоди.

Кандидати, у яких не має дітей щоквартально сплачують 3% річних за користування кредитом.

Відсоткова ставка: 

 • для позичальників, які не мають дітей – 3% річних;
 • позичальник, який має 1 дитину – звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;
 • позичальникові, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
 • позичальникові, який має 3 і більше дітей, погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом;

Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

 • військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;
 • резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Перевагу в отриманні кредиту мають:

 • молоді громадяни, подружжя, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень;
 • сім’ї, в яких один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного Положенням 584;
 • молоді учені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім'ї (сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей), в яких мати або батько є молодим ученим;
 • молоді спортсмени, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України;
 • молоді громадяни, подружжя, в якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, три і більше років.

Визначення рейтингу кандидата в позичальники здійснюється відповідно до Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26 жовтня 2005 року № 2488 та рішенням правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"             від 25 серпня 2005 року № 30.

Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата в позичальники, порядок розрахунку якої також визначається Інструкцією про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26 жовтня 2005 року № 2488 та рішенням правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від 25 серпня 2005 року № 30.

Додаткова інформація для мешканців сільської місцевості

Громадяни, які проживають в індивідуальному будинку, збудованому за рахунок кредиту, у сільській місцевості мають право на додаткові пільги. Якщо позичальник постійно працює у сільськогосподарському виробництві, у соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, йому погашається 25% суми наданого кредиту додатково до вищевказаних пільг.

 

 Для реєстрації необхідно заповнити анкету на надання такі документи:

-          Довідка про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал) ,

-          Довідка про склад сім’ї (Ф-3 ЖЕК) (оригінал),

-          Оригінали та копії паспортів (1,2 ст. прописка),

-          Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера,

-          Оригінал та копію свідоцтва про народження дитини (дітей),

-          Оригінал та копію свідоцтва про шлюб,

-          Довідка про платоспроможність сім’ї, (довідка про доходи)