Умови отримання

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:

 1) Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584.

 2) Міська програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018 - 2022 роки.

 3) Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області  на 2018 – 2020 роки.

ХТО МАЄ ПРАВО:

 •  молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують покращення житлових умов (квартирний облік), а саме:
 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
 • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);
 •       одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. 

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ:

 •   максимально до 30 років, але до досягнення особою пенсійного віку (жінки до 55років).
 • перебування майна, яке кредитується, в іпотеці до моменту погашення кредиту. 

ПЛАТЕЖІ:

 • у державній валюті (гривні) без інфляції;
 • здійснюються щоквартально  (1 раз на 3 місяці);
 • можливе дострокове погашення без жодних санкцій;
 • щорічне страхування життя та іпотеки;
 • кошти за обслуговування  кредиту щоквартально (16% прожиткового мінімуму – стала). 

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОЇ ПЛОЩІ ЖИТЛА, яку кредитує держава:

 21 м 2 загальної площі житла на 1 особу + додатково 20 м2 на сім`ю:

1 особа = 41 м2 

2 особи = 62 м2 

3 особи = 83 м2 

4 особи = 104 м2 

Позичальник має право вибору як більшої так і меншої площі, ніж нормативна. У випадку більшої блощі, ніж нормативна – оплата кожного наступного метру здійснюється Позичальником у повному обсязі при укладанні кредитного договору. 

ПІЛЬГОВІ УМОВИ:

сім'я, яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі

3% річних суми зобов'язань за кредитом

          сім'я, яка має 1 дитину

звільняється від сплати -0%

          сім'я, яка має 2 дітей

погашається 25 % суми зобов'язань за кредитом

          сім'я, яка має 3-х і більше дітей

погашається 50 % суми зобов'язань за кредитом

  

ПЕРШИЙ ВНЕСОК:

 

ü   не менше як 6 % передбаченої вартості будівництва об'єкта кредитування;

ü   вартість понаднормових метрів загальної площі та різницю між нормативною та фактичною ціною за кожен квадратний метр;

ü   різницю між вартістю 1 кв.м. житла за ціною*, встановленою Мінрегіоном України для області та ціною забудовника, які діють на час укладення кредитної угоди та витрат на страхування в період будівництва;

ü   Витрати на нотаріальне посвідчення договорів.

 

Забудовники: які пройшли акредитацію у Держмолольжитлі. Документи для акредитації знаходяться на сайті у розділі «Забудовникам».

 

*станом на 01.03.2019 р. ціна Мінрегіонбуду –

11 785 грн.

  

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:

 

 

1)    довідка про перебування на квартирному обліку у МіськВиконКомі (всієї молодої сім'ї включно з дітьми);

2)    довідка про доходи чоловіка та дружини за останні 6 місяців помісячно, що передують зверненню;

3)    довідка про склад сім'ї та прописку (форма 2);

4)    паспорт чоловіка та дружини;

5)    ідентифікаційні коди всіх членів сім’ї;

6)    свідоцтво про шлюб;

7)     свідоцтво про народження дитини (дітей).

*копії документів + оригінали.

Термін дії довідки 1 міс.

 Квартирний облік: м.Львів, вул. Л.Українки 5, 2-й поверх або виконавчі комітети сільських/селищних рад здійснюють облік  громадян,  які  потребують  поліпшення житлових умов.

 

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ РЕЙТИНГ КАНДИДАТА:

 1)        молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень, - 10 балів;

2)        сім'ям, у яких один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку (35 років)  - 9 балів;

3)        молодим ученим, подружжю, у якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері або батька і дитини, у яких мати або батько є молодим ученим) - 8 балів;

4)        молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України, - 7 балів;

5)        молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

-            від 3 до 5 років - 5 балів;

-            від 5 до 10 років - 6 балів;

-            більше 10 років - 7 балів;

6)        молодим громадянам, сім'ї, у якій чоловік або дружина мають учене звання:

ü старший науковий співробітник - 1 бал;

ü доцент - 2 бали;

ü професор - 3 бали;

7)        молодим громадянам, сім'ї, у якій чоловік або дружина мають науковий ступінь:

ü кандидат наук - 4 бали;

ü доктор наук - 5 балів;

8)        кількість дітей кандидата:

ü за кожну дитину - 1 бал;

9)        строк реєстрації кандидата в регіональному управлінні Фонду:

ü до 3 років - 1 бал;

ü від 3 до 5 років - 2 бали;

ü більше 5 років - 3 бали.

*Бали, передбачені пунктами "в", "г", "д", "е", нараховуються кожному із подружжя

УВАГА! РЕЙТИНГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ

ПРИ ФІНАНСУВАННІ