ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

До уваги громадян!

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 28 жовтня 2019 р. №895 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №819».

Цим актом внесено зміни до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №819 “Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом”.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2019 р. № 895

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 жовтня 2018 р. № 819

 

1. У Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом:

1) у другому реченні абзацу першого пункту 5 після слів “у відповідній області” доповнити словами і цифрами “, а для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва, — 1,5 раза”;

2) абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції:

“строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта житлового будівництва підтверджено забудовником документально та не перевищує 12 місяців з дати укладення одержувачем державної підтримки із забудовником договору про придбання житла;”;

3) абзац восьмий пункту 11 після слів “довідки з місця роботи” доповнити словами “та відомості з Державного реєстру фізичних осіб ― платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів,”;

4) доповнити Порядок пунктом 121 такого змісту:

“121. Держмолодьжитло та його регіональні управління забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів, здійснюють заходи шляхом укладення відповідного договору щодо виконання забудовниками перед одержувачами державної підтримки своїх зобов’язань з будівництва, прийняття в експлуатацію об’єктів, в яких придбавається житло, та отримання одержувачем державної підтримки документів щодо права власності на житло.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла:

1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“Мінрегіон на підставі інформації, наданої Держмолодьжитлом
до 15 листопада поточного року, про відсутність в регіонах об’єктів, на будівництво (придбання) яких може надаватися державна підтримка, може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями.

Коригування розподілу бюджетних коштів здійснюється пропорційно кількості громадян, що відповідають вимогам Порядку, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, та претендують на отримання державної підтримки в адміністративно-територіальних одиницях.

Мінрегіон здійснює до 1 грудня поточного року у межах наявного залишку бюджетних коштів коригування розподілу зазначених коштів між адміністративно-територіальними одиницями відповідно до розрахунків щодо потреби в коштах, наданих Держмолодьжитлом.”;

2) в абзаці третьому пункту 5 цифру “5” замінити цифрами “10”;

3) у пункті 7 цифри “10” замінити цифрами “20”.

_____________________