Публічна інформація

Відповідно до норм положень Закону України «Про інформацію» кожен  має  право на інформацію,  що передбачає, зокрема, можливість вільного одержання інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Порядок поширення і захисту інформації у Фонді «Держмолоджитло» регулює Положення про інформацію та забезпечення доступу до публічної інформації у Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», що розроблене на підставі Законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання зберігання, використання, поширення і захисту інформації.

Згідно з вказаним Положенням Держмолодьжитло забезпечує доступ до відкритої інформації шляхом:

  • публікації в офіційних друкованих виданнях;
  • оприлюдненням інформації в засобах масової інформації;
  • розміщенням інформації на веб-сайті Держмолодьжитла та в мережі Інтернет;
  • розміщенням інформації на інформаційних стендах у приміщенні Держмолодьжитла;
  • надання інформації на запит (звернення, клопотання тощо) запитувачів інформації.

Запит на публічну інформацію має містити:

  • прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на публічну інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на публічну інформацію, які наведено нижче:

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Наказ від 14.11.2016 року №99/9 "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк"

Запитувач публічної інформації може звернутися до Львівського Відділення Держмолодьжитла із запитом на інформацію під час особистого прийому до начальника Львівського Відділення Держмолодьжитла або за номером телефону:

097 061 83 84

Також, запит можна надсилати на електронну адресу Держмолодьжитла: lv.13@molod-kredit.gov.ua

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА