МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДОПОМОЖЕ СТВОРИТИ НОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ ЖИТЛОМ

17 вересня, голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний узяв участь у першому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань координації процесів імплементації та забезпечення моніторингу Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Засідання відбулося у Будинку Уряду під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України міністра економіки Степана Кубіва.

       Робоча група розглянула питання закріплення центральних органів виконавчої влади за завданнями Цілей Сталого Розвитку, врахування ЦСР у стратегічних документах і Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, моніторингу Цілей, актуалізації індикаторів ЦСР. Також прозвучали пропозиції до ЦСР Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як зазначає Управління Верховного комісара ООН з прав людини: «Право на достатнє житло – більше, ніж просто чотири стіни та дах. Це право кожної жінки, кожного чоловіка, молодої людини і дитини на отримання і підтримку безпечного житла, а також громади для життя в умовах миру та достоїнства». Право на достатнє житло передбачено Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Конвенцією про статус біженців, Конвенцією Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики, Міжнародною Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про права дитини, Конвенцією про права інвалідів та іншими міжнародними договорами, ратифікованими Україною.

      Держмолодьжитло в рамках виконання державних та місцевих житлових програм забезпечує імплементацію  ЦІЛІ 11 СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ І ГРОМАД, зокрема, завдання 11.1 – забезпечити доступність житла в частині розробки та впровадження доступних іпотечних кредитів, а саме: діє державна програма забезпечення молоді житлом, регіональні програми пільгового іпотечного кредитування.

       За період 2017 року – 8 місяців  2018 року за всіма програмами вирішено питання забезпечення доступним, достатнім та достойним житлом 901 сімю та одинокого громадянина, з них ВПО – 77 , учасники АТО – 261. 

Як ми розуміємо такі об’єми  - лише капля в морі, за допомогою якої не задовільнити попит та потребу забезпечення громадян України житлом та не виконати поставлених завдань для реалізації Цілей Сталого Розвитку. В даному контексті виникає нагальна потреба пошуку альтернативних можливостей. Як приклад, співпраця з Банком розвитку Ради Європи. Варто зазначити, що Парламентською Асамблеєю Ради Європи було прийнято Резолюцію 2198 (2018), в якій Асамблея закликала згадану фінансову інституцію створити доступні кредитні програми, які можна буде використовувати для підтримки житлових проектів для вразливих верств населення України, у тому числі ВПО, які потребують постійного житла, проектів реконструкції, а також медичних та освітніх закладів у найбільш зруйнованих районах. До речі, переймаючись житловими проблемами ВПО Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву долучився і став партнером Проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень». Не обмежуючись однією європейською фінансовою інституцією, можна розпочати діалог щодо можливості спільних проектів з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, Європейським Інвестиційним Банком або принаймні вивчення їх досвіду з метою створення нових державних та регіональних механізмів фінансування житлового будівництва в Україні.

     На сьогодні Держмолодьжитло бере активну участь у стимулюванні розвитку механізмів фінансування житлового будівництва, об’єднуючи зусилля з банками для фінансування громадян України, які потребують поліпшення житлових умов в рамках «Державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла», та підписує відповідні Меморандуми з ними.

      У Доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»вказано, що інститут соціального та, або тимчасового житла не сформований, а ринок орендного житла є нерозвиненим та тінізованим. Варто зазначити, що питання про розширення асортименту економічно доступного житла вже поставало у Національному огляді житлового господарства та землекористування  (2013), підготовленому ЄЕК ООН. Так, за експертної підтримки міжнародних фахівців ЄЕК ООН Фонд розробив проект Закону України «Про орендні будинки» на виконання Стратегії розвитку Держмолодьжитла, як інструменту реалізації державної житлової політики, затвердженої рішенням наглядової ради від 21.10.2016 (протокол № 33).

 

Підбиваючи підсумки, варто наголосити, що для досягнення ЦІЛІ 11 Сталий розвиток міст і громад, зокрема, виконання завдання щодо доступності житла необхідно:

1.Удосконалити законодавство з метою розширення можливостей доступу до достойного та доступного житла громадянам України (прийняти новий Житловий кодекс України, модернізувати Концепцію державної житлової політики від 1995р, розробити Закон України «Про стратегію державної житлової політики України на період до 2030 року», прийняти Закон України «Про орендні будинки», розробити нові соціальні та житлові програми з урахуванням передового міжнародного досвіду)

2. Створити умови для фінансового забезпечення механізмів житлових програм.

3. Сприяти співпраці з Банком розвитку Ради Європи та іншими європейськими фінансовими інституціями з метою розробки та імплементації доступних кредитних програм для підтримки житлових проектів з забезпечення житлом громадян України.

 

Довідка17 цілей сталого розвитку (ЦCР) є частиною Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року, прийнятого світовими лідерами на історичному Саміті ООН у вересні 2015 року. Глобальні цілі офіційно вступили в силу 1 січня 2016 року. Протягом наступних п'ятнадцяти років країни будуть спрямовувати свої зусилля на подолання всіх форм бідності, на боротьбу з нерівністю та на усунення негативних проявів кліматичних змін.

ЦСР спираються на успіх Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) і продовжують їх, щоб подолати всі форми бідності. Нові цілі унікальні тим, що закликають до дій всі країни - бідні, багаті і з середнім рівнем доходу – щоб сприяти процвітанню та захисту планети.

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» надає бачення орієнтирів досягнення Україною ЦСРРозроблено національну систему ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу), що забезпечить основу для подальшого планування розвитку України.

До компетенції Держмолодьжитла належить ціль 11 СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ І ГРОМАД, Завдання 11.1. Забезпечити доступність житла.

Також У цілі 16 МИР СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА СИЛЬНІ ІНСТИТУТИ значну увагу приділено ВПО та АТО.