ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ЗАБУДОВНИКІВ М. ЛЬВІВ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Львівське регіональне управління Держмолодьжитла є реалізатором (співреалізатором, одержувачем коштів) наступних програм, головним розпорядником коштів по яким є Мінрегіон, або інші розпорядники коштів:

1. На державному рівні:

1.1. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затверджена Постановою КМУ від 11.11.2009 року № 1249 (передбачається її подовження до 2023 року);

1.2. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки затверджена Постановою КМУ № 967 від 24.10.2012 року (зі змінами згідно Постанови КМУ № 1032 від 20.12.2017 року).

2. На регіональному рівні:

2.1. Комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» та забезпечення молоді житлом у Львівській області на 2018 – 2022 роки (далі – Комплексна програма).

2.2. Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2018 - 2022 роки.

Крім цього, Львівським регіональним управлінням Держмолодьжитла реалізується програманадання молоді пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла, а також кредитування педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Львівське регіональне управління Держмолодьжитла запрошує до співпраці за державними та місцевими житловими програмами замовників будівництва, що відповідають критеріям, які враховуються при визначенні об’єктів житлового будівництва для акредитації, а саме:

- наявність позитивного досвіду будівництва житлових об’єктів (бажано за державними та місцевими житловими програмами);

- гарантія виконання своїх договірних зобов’язань за рахунок потужної матеріально-технічної бази, а також власних обігових коштів;

- максимальне забезпечення об’єкта житлового будівництва іншими інвестиціями з різних джерел фінансування;

- привабливе місце розташування об’єкта, планування, площа квартир та вартість житла для потенційних інвесторів-учасників житлових програм; 

- відповідність заявленого терміну будівництва об’єкта нормативному або проектному.

З метою вивчення питання відповідності запропонованого замовником будівництва до участі у програмах об’єкта вищезазначеним критеріям та наявності/відсутності ризиків недобудови, Львівським регіональним управлінням Держмолодьжитла досліджуються документи, що подаються замовником до РУ згідно встановленого Держмолодьжитлом Переліку документів.

               За умови прийняття Держмолодьжитлом позитивного рішення про включення об’єкта до Переліку, з замовником будівництва такого об’єкта укладається договір про співробітництво.