Умови отримання

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:

1) Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584.

2) Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2023 - 2027роки.

3) Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області  на 2021– 2025 роки.

ХТО МАЄ ПРАВО:

 • молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують покращення житлових умов (квартирний облік), а саме:
 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
 • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);
 • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ:

 • максимально до 30 років, але до досягнення особою пенсійного віку.
 • перебування майна, яке кредитується, в іпотеці до моменту погашення кредиту.

ПЛАТЕЖІ:

 • у державній валюті (гривні) без інфляції;
 • здійснюються щоквартально  (1 раз на 3 місяці);
 • можливе дострокове погашення без жодних санкцій;
 • щорічне страхування життя та іпотеки;
 • кошти за обслуговування  кредиту щоквартально (18% прожиткового мінімуму – стала).

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОЇ ПЛОЩІ ЖИТЛА, яку кредитує держава:

21 м 2загальної площі житла на 1 особу + додатково 20 м2 на сім`ю:

                                                     1 особа = 41 м2 / (49 м²- по міській програмі)

2 особи = 62 м2

3 особи = 83 м2

4 особи = 104 м2

Позичальник має право вибору як більшої, так і меншої площі, ніж нормативна. У випадку більшої площі, ніж нормативна – оплата кожного наступного метру здійснюється Позичальником у повному обсязі при укладанні кредитного договору.

ПІЛЬГОВІ УМОВИ:

сім'я, яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі

3% річних суми зобов'язань за кредитом

          сім'я, яка має 1 дитину

звільняється від сплати -0%

          сім'я, яка має 2 дітей

погашається 25 % суми зобов'язань за кредитом

          сім'я, яка має 3-х і більше дітей

погашається 50 % суми зобов'язань за кредитом

  

ПЕРШИЙ ВНЕСОК:

ü   не менше як 6 % передбаченої вартості будівництва об'єкта кредитування;

ü   вартість понаднормових метрів загальної площі та різницю між нормативною та фактичною ціною за кожен квадратний метр;

ü   різницю  між вартістю 1 кв.м. житла за ціною*, встановленою Мінінфраструктури України для області та ціною забудовника, які діють на час укладення кредитної угоди та витрат на страхування в період будівництва;

ü   Витрати на нотаріальне посвідчення договорів.

Забудовники: які пройшли акредитацію у Держмолольжитлі. Документи для акредитації знаходяться на сайті у розділі «Забудовникам».

*станом на 01 квітня 2024 року встановлена Мінінфраструктури –опосередкована вартість спорудження житла по Львівській обл. становить 21 430 грн. 

  

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ:

1)    довідка про перебування на квартирному (кооперативному) обліку (всієї молодої сім'ї включно з дітьми);

2)    довідка про доходи чоловіка та дружини за останні 6 місяців помісячно, що передують зверненню;

3)    довідка про місце реєстрації;

4)    паспорт чоловіка та дружини;

5)    ідентифікаційні коди всіх членів сім’ї;

6)    свідоцтво про шлюб;

7)     свідоцтво про народження дитини (дітей).

 

*копії документів + оригінали.

Термін дії довідки 1 міс.

Квартирний облік: м. Львів, вул. Л.Українки 5, 2-й поверх  або виконавчі комітети сільських/селищних рад  які здійснюють облік  громадян,  що потребують  поліпшення житлових умов.

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ РЕЙТИНГ КАНДИДАТА:

1)        молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень, - 10 балів;

2)        сім'ям, у яких один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку (35 років)  - 9 балів;

3)        молодим ученим, подружжю, у якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері або батька і дитини, у яких мати або батько є молодим ученим) - 8 балів;

4)        молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України, - 7 балів;

5)        молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

-            від 3 до 5 років - 5 балів;

-            від 5 до 10 років - 6 балів;

-            більше 10 років - 7 балів;

6)        молодим громадянам, сім'ї, у якій чоловік або дружина мають учене звання:

старший науковий співробітник - 1 бал;

доцент - 2 бали;

професор - 3 бали;

7)        молодим громадянам, сім'ї, у якій чоловік або дружина мають науковий ступінь:

кандидат наук - 4 бали;

доктор наук - 5